Recent Posts

Landningsida

Företaget Ett litet men nytänkande företag, 10 års erfernhet av arbete med strategisk rådgivning för e-handel och slutligen en utbildning till affärsutvecklare till digital handel. Dessförinnan har jag arbetat i 20 år med marknadsföring av livsmedel i stora företag. Jag skulle vilja säga att jag har mycket stor erfarenhet av marknadsföring generellt och väldigt motiverad, … Continue reading »Landningsida